Jan handelt zelf de bestellingen af en signeert zonder tegenbericht 1 of 2 artikelen.